Monday, 30 September 2013

Berniaga Dalam Islam

Bismillah..

Berniaga.. Ramai sekarang menjadikan berniaga sebagai salah satu punca pendapatan. Dan sudah jadi seakan fenomena dan kebiasaan apabila disebut "business online". Ia menjadi satu transaksi yang dianggap mudah, cepat dan selesa. Malah pelajar, suri rumah, dan mereka yang telah mempunyai pekrjaan tetap pun menjadikan perniagaan ini sebagai salah satu punca pendapatan sampingan.

Namun, mengapa berniaga? Apa tujuan berniaga? Adakah kerana terdesak? Adakah melihat urus niaga adalah satu urusan mudah yang senang untuk mendapat untung? Atau kita terikut-ikut dengan orang dan trend terkini "business online".

Sememangnya diakui berniaga merupakan punca pendapatan. Namun perlu diingat, ia merupakan fardhu kifayah yang mengamalkan sistem muamalat iaitu sistem saling memberi.

Sabda Rasulullah s.a.w 
"9/10 rezeki adalah datangnya daripada perniagaan".(Riwayat Tarmizi)


Namun, tujuan mengapa kita berniaga perlu diperbetulkan. ia bukan bersifat keuntungan dunia semata, tetapi lebih kepada meraih keuntungan akhirat, Pokok dan tunjangnya semata menjadikan keredhaan Allah SWT itu sebagai punca menjalankan perniagaan. Setiap perkara berniaga wajib berlandaskan dan rujuk dengan hukum syarak.
Nawaitunya, hendak memperbesar, memperpanjang dan memperluaskan aktiviti syariat atau bertujuan ibadah dan mendapat pahala yang banyak. Justeru itulah di dalam perniagaan, hendaklah sentiasa mencari keredhaan Allah Taala dengan niat yang betul serta perlaksanaan yang betul.

 Firman Allah 

"Wahai orang2 yang beriman,janganlah kamu makan(gunakan) harta2 kamu sesama kamu dengan jalan yang salah(tipu dan sebagainya) kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka diantara kamu,dan janganlah kamu berbunuh bunuhan sesama sendiri.Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani kamu."(An Nisa : 29)


No comments: